yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,

Depolama:

Oruçoğlu Yağ da kullanılan hammaddeler fabrikaya girdiği andan itibaren tamamen elektronik tartım ve Girdi Kalite Kontrol sonucunda Türk Gıda Kodeksi ve firma spesifikasyonlarına uygun ise kabulü yapılır.

Yağlı tohum depolama İşlemi, ürün bozunmasını geciktirecek hava sirkülâsyonlu yatay ve dikey depolarda gerçekleştirilir.

Ekstraksiyon Ünitesi:

Pres işlemi sonucunda mekanik işlemle alınamayan yağ, ekstraksiyon ünitesinde hegzan solventi kullanılarak küspe den ayrıştırılır. Elde edilen yağsız küspe Yem Fabrikalarına, Ham yağ ise depolanmak üzere Ham Yağ tanklarına gönderilir.

• Rafineri Ünitesi:

Pres ve Ekstraksiyon sonucunda elde edilen Ham Yağlar direkt tüketim için uygun değildir. Ham yağlarda trigliseritlerin dışında fosfatidler, sabunlaştırılmayan maddeler, renkli maddeler, serbest yağ asitleri, mono peroksitler, iz metaller konjuge yağ asitleri, pestisitler, aldehitler, ketonlar, hidrokarbonlar, polimerler, steroller, klorofil, vitaminler, serbest yağ asitleri, mono ve digliseritler ve bu doğal bileşenlerden kaynaklanan bozunma ürünleri de bulunmaktadır. Ham yağ içinde bulunan safsızlıkların miktarı ve cinsi bitkilerin yetiştirildiği iklim şartları ve toprak yapısına, yağlı tohumların depolanma şartlarına ve işlenme teknolojisine bağlı olarak değişim gösterir.,

 

Yağların sağlıklı olarak insanların kullanımına sunabilmeleri, yani yağın tüketime uygun özellikler kazanması için bu safsızlıkların dikkatli bir şekilde uzaklaştırılmaları gerekmektedir. Bu ise yağların rafine edilmesi sonucu gerçekleştirilir. Rafinasyon işleminde, tüketime engel olan safsızlıkla, yağın trigliserit yapısını bozmadan ve antioksidan görevi yapan E vitaminin sentezlendiği öncü moleküller olan doğal tokoferollere zarar vermeden uzaklaştırılmalıdır.

 

• Nötralizasyon:

 Rafinasyonda yapılan ilk işlemdir. Ham yağın hidratlanması ve bünyesinde bulunan Serbest Yağ asitlerinin uzaklaştırılmasıdır. Fosfolipidler, proteinler ve gumlar; anhidrit (susuz)yapıları nedeniyle ham yağda çözünürler. Fakat hidratlandıkları zaman çözünürlükleri kaybolur. Hidratlanabilen fosfolipidler yağdan uzaklaştırılırlar. Hidratlanmayan fosfolipidler ise asitle muamele ile uzaklaştırılırlar. Asitlik giderme işleminde yaygın olarak kullanılan yöntem serbest yağ asitlerinin sodyum hidroksit ile sabunlaştırılarak oluşan sodyum sabunlarının soapstock ile birlikte uzaklaştırılmasıdır.

 

• Ağartma: Yağların renkleri içerdikleri ve kendilerine özgü renk veren lipokromlardan kaynaklanmaktadır. Bitkisel kaynaklı yağlarda bulunan en yaygın doğal renk maddeleri alfa ve beta karoten, ksantofil ve klorofildir. Ancak uygun olmayan sıcaklık, nem ve oksijen gibi şartlar altında depolanan ve düşük kaliteli hammaddelerden elde edilen yağlar doğal renk maddeleri yanında oksidatif tepkimeler sonucu oluşan ve yağa koyu renk veren bileşenleri de içerirler. Bu tür yağların ağartılması da daha zordur.

 

Günümüzde yağların renklerinin açılmasında uygulanan en yaygın yöntem, yağdaki renk verici pigmentlerin, kalan fosfolipidlerin, oksidasyon ürünlerinin, iz metallerin, sabun kalıntılarının adsorbanlara tutulup daha sonra adsorbanların filtrasyon yardımı ile yağdan uzaklaştırılmasıdır. Bu metoda adsorban olarak yüzey aktivasyonu yüksek ağartma toprakları kullanılmaktadır. Ağartma işlemi yüksek sıcaklıklarda (100 °C) yapıldığı için yağı oksidasyondan korumak amacıyla vakum altında yani oksijensiz bir ortamda gerçekleştirilir. Son olarak ağartma işlemi yağların tad stabilizesini (kararlılığını) arttırıcı bir etkiye de sahiptir.

 

• Vinterizasyon: Safsızlıklar nötralizasyon ve ağartma işlemleri ile uzaklaştırıldık tan sonra bazı yağlar; yağı matlaştıran, görünüşündeki albeniyi azaltan ve düşük sıcaklıklarda çökme eğiliminde olan bileşenler içerirler. Bu bileşenleri yağın cinsine bağlı olarak özellikle ayçiçek ve mısır gibi yağlarda wakslar ( uzun zincirli yağ alkolleri), stearinler ve erime noktası yüksek olan doymuş gliseridlerden oluşurlar. Vinterizasyon kademeli olarak soğutulan ve düşük sıcaklıklarda yavaş bir karıştırma eşliğinde bekletilen yağda oluşan kristallerin süzülerek uzaklaştırılması işlemidir. Vinterizasyonda kristalleşmeyi başlatmak süzmeyi iyileştirme için vinterize toprağı “perlit” kullanılmakta ve süzme işlemi ile yağdan ayrılmaktadır.

 

• Deodorizasyon: Bu işlemin amacı yağa tat koku, asitlik ve renk veren maddelerin uzaklaştırılmasıdır. Deodorizasyon işlemi sırasında yağdan uzaklaştırılan maddeler; sabunlaşan maddeler (serbest yağ asitleri, kısmi gliseridler, metil esterler, mumsu maddeler) sabunlaşmayan maddeler (parafinik hidrokarbonlar, olefinik ve poliolefinik maddeler, steroller, triterpenik alkoller) ve oksidatif tepkimeler sonucu oluşan ürünler (aldehitler ketonlar, peroksitler) olmak üzere üç grup altında toplanır. Yağa istenmeyen tat ve koku veren maddeler trigliserid molekülündeki yağ asidi zincirlerine zayıf Van der Waals kuvvetleri ile bağlıdır. Bu maddeler yüksek sıcaklıklarda düşük buhar basıncına sahiptirler.

 

Bu nedenle yüksek sıcaklık (220-240°C) ve düşük basınç (680mm Hg) altında çalışarak bu maddelerin buhar basınçlarını distile edilebilecekleri basınca yaklaştırmak mümkündür. Ayrıca, yağa direk buhar enjekte ederek buharın sürükleyici etkisi ile bu maddelerin yağdan daha kolay uzaklaştırılmaları mümkün olmaktadır. Buharın yüksek verimle kullanılması, sıcak yağın atmosferik oksidasyondan korunması ve hidroliz sonucu serbest yağ asitlerinin oluşumunun önlenmesi için deodorizasyon işlemi vakum altında gerçekleştirilir. 240°C den yüksek sıcaklıklarda çalışıldığında izomer yapı oluşumu ve doğal antioksidanlar olan tokoferollerin kaybı hızlanmaktadır.

 

Dolum Ambalajlama ve Sevkiyat:

Rafine İşlemi sonucu elde edilen yağ proses kalite kontroller sonucun da Mamul Yağ tanklarına alınır. Satış departmanından gelen siparişlere göre belirlenen ambalajlara ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip ve üretimin bu doğrultuda tamamen otomasyon sistemine dayalı olarak el değmeden dolum yapılmaktadır. Dolumu yapılan ürünler Gıda Güvenliği şartlarına uygun şekilde sevk edilir.

Pres Ünitesi:

Özel silolardan taşıyıcılar vasıtasıyla alınan yağlı tohum elenerek yabancı maddelerden ayrılır. Daha sonra elektronik kantardan geçerek kabuk kırma işlemlerinin yapıldığı kırma ünitelerine gelir. Kırıcılarda çekirdek kırılır ve valslerde ezilerek pulcuklandırma işlemi yapılır. Tavalarda 100 derece sıcaklıkta kavurma işlemi yapılarak preslerde sıkılır. Tohumdaki yağın % 50 si pres ünitesinde sıkma işlemi sonucu alınır. Böylelikle yağlı küspe ve ham yağ elde edilir. Yağlı küspe ekstraksiyon ünitesine, ham yağ ise depolanmak üzere Ham Yağ tanklarına gönderilir.

FABRİKAMIZ

yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,

Proses

Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.’nin üretim teknolojisi 2002 yılında yurtdışı firmadan aldığı anahtar teslim tesis ile yenilenmiştir. Kurulan son teknoloji ile üretim sırasında insan hatasına imkan vermeyecek otomasyon sağlanarak proses kontrol altına alınmıştır. Üretim hatlarında kaliteyi direkt olarak etkileyen sıcaklık, basınç gibi değerler otomasyonla kontrol altına alınarak bu değerlerin sapması ile oluşabilecek kalitesiz ürün engellenmiştir.

 

2009 yılında kurulan ikinci Ham yağ ünitesi ile aynı anda iki farklı ürün işleyebilen nadir firmalardan biri haline gelmiştir. 2012 yılında Zafer Kalkınma Ajansı ile yapılan ortak proje kapsamında dolum ünitesini inşaat ve zemin revizyon çalışmaları yapılmış, kurulan 6. Üretim hattıyla beraber dolum kapasitesi iki katına çıkarılmış ve tamamen hijyenik ve kapalı bir ortamda ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği şartlarında daha da iyileştirilmiş bir çalışma ortamı yaratılmıştır.

AR-GE

Oruçoğlu AR-GE Bölümü ilk geliştirdiği ürün olan Catering Ayçiçek Yağını 1999 yılında piyasaya sürmüştür. Catering Ayçiçek yağı 1 senelik uzun çalışmalar sonucu ayçiçek yağının Türk Gıda Kodeksince izin verilen gıda katkı maddeleri ile dayanıklılığı artırılmış, kızartma performansı yüksek bir yağdır. Catering ayçiçek yağı ile daha fazla kızartma yapılırken, yağ çekme oranı diğer yağlara göre düşüktür. Bu ürün tamamen profosyonel mutfaklar için tasarlanmıştır.

 

Tüm dünyada beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte kalp-damar rahatsızlıklarının artması tüketicilerin sağlıklı ürünlere olan talebine artış meydana gelmiştir. Son yıllarda özellikle Avrupa’da çoklu doymamış yağ asitlerinin (EPA,DHA) tüketiminin kalp-damar rahatsızlıklarını önleyici etkisinin ortaya çıkması ile Omega-3 ile zenginleştirilmiş gıdaların üretimi ve tüketimi artmıştır. Oruçoğlu Türkiye’de 2000 yılında piyasaya sürdüğü Omega-3 katkılı ayçiçek yağı ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir. Tüm dünyada yoğurtta, mayonez ve meyve suyu gibi gıdaların zenginleştirilmesinde kullanılan

Omega-3 yağ asitleri Oruçoğlu ayçiçek yağına eklenerek, ayçiçek yağında bulunan Omega-6 yağ asitleri ile mükemmel bir uyum içinde kalp-damar rahatsızlıklarını önleyici etkiye sahip bir ürün geliştirilmiştir. Oruçoğlu AR-GE bölümü, ürün müdürlüğü ile birlikte müşterinin beklentilerini ölçerek sadece yağ konusunda değil, ambalaj konusunda da sürekli gelişme içerisinde tüketiciye kullanım kolaylığı sağlamayı amaçlamıştır.

Kalite

Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. 1999 yılında temellerini 2 yıl önce atmış olduğu ISO 9001 Kalite belgesini kendi kategorisinde (hamyağ işleme + rafinasyon + dolum ambalajlama) alan ilk firmadır. Kuruluşumuz sahip olduğu kalite belgelerini, belge olarak görmekten çok ürün kalitesini artırmada uluslararası standartları kullanarak müşteri memnuniyetini kazanmayı hedef edinmiştir.

 

Hammadde kabulün den son ürüne kadar gerçekleştirilen bütün operasyonlarda sahip olunan belgeler ışığında üretim gerçekleştirilmektedir.

 

TS EN ISO 9001:2015  Kalite Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

TS 18001:2015 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

Helal Sertifikası

Fabrikaya giren hammadde ve yardımcı malzemeler depoya kabul edilmeden önce kalite bölümü tarafından test edilir. Oruçoğlu standartlarına uymayan hammadde ve malzemeler red edilir. Üretimin her aşaması, hammaddeden son ürüne kadar Oruçoğlu laboratuarlarında kalite kontrol analizleri konusunda uzmanlaşmış analistler tarafından kontrol edilmektedir. Her aşamada yapılan kontrollerde çıkan uygunsuzluklar bir sonraki aşamaya geçmeden düzeltilerek Bir defada doğru üretim prensibi benimsenmiştir.

Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.ye mal veya hizmet satan firmalar Kalite Bölümü tarafından değerlendirildikten sonra seçilir. Teneke kutudan, pet kavanoza dek mal alınan firmalar hijyen ve kalite sistemleri konusunda denetlenirler.

yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,

İLETİŞİM

 

 

          Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde  No: 13  AFYONKARAHİSAR

          +90 272 221 11 33(pbx)

          +90 272 221 11 32

           info@orucogluyag.com.tr

 

© Copyright 2016. All Rights Reserved.

Q AJANS

yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
SINCE 1968
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,
SINCE 1968
yaçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı,